LesyVM

  • pic_1.png
  • pic_2.png
  • pic_3.png
  • pic_4.png
  • pic_5.png

PREPRAVNÝ PORIADOK

NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

OBECNÝ PODNIK LESOV A SLUŽIEB s.r.o., HSNP 152, 044 25 Vyšný Medzev

Rozhodnutím  číslo :  OU-KE-OCDPK-2019/026102 bolo odňaté povolenie na výkon povolania

prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy z dôvodu predaja vozidla TATRA 815.