LesyVM

  • pic_1.png
  • pic_2.png
  • pic_3.png
  • pic_4.png
  • pic_5.png

Naše územie

Spoločnosť obhospodaruje lesný majetok o výmere 2435,24 ha v katastrálnom území Obce Vyšný Medzev. Spoločnosť zabezpečuje komplexné obhospodarovanie prenajatého lesného majetku.

 

Chodníky

Na našom území si môžete vychutnať aj náučný chodník. Trasa náučného chodníka vedie Hummelskou dolinou. Náučný chodník má historicko – náučný charakter, pričom je schodný aj pre menej skúseného turistu.

 

História

V Hornom Uhorsku v 13.a14.storočí nastal rozmach baníctva. Lesné hospodárstvo malo pozitívny vplyv na produkciu banských výrobkov, pretože bane spotrebovali veľké množstvo dreva.

 

Vitajte!

Vitajte na našej webstránke!

Aktuality:

Vyhodnotenie výsledkov aukcie dreva 15.04.2024-23.04.2024