LesyVM

  • pic_1.png
  • pic_2.png
  • pic_3.png
  • pic_4.png
  • pic_5.png
Profil obstarávateľa
Obstarávateľ  Obecný podnik lesov a služieb s.r.o. 
Sídlo  HSNP 152
  044 25 Vyšný Medzev
IČO  36 209 953
DIČ  2020042156
IČ DPH SK2020042156
   
Štatutárny zástupca Ing. Jenisová Adriana, konateľka spoločnosti
Kontakt Mob 0902 227 554
  Tel   055 / 48 98 202
  Fax 055 / 466 76 19
   
Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu 445054546/0900