LesyVM

  • pic_1.png
  • pic_2.png
  • pic_3.png
  • pic_4.png
  • pic_5.png
Profil obstarávateľa
Obstarávateľ  Obecný podnik lesov a služieb s.r.o. 
Sídlo  HSNP 152
  044 25 Vyšný Medzev
IČO  36 209 953
DIČ  2020042156
IČ DPH SK2020042156
   
Štatutárny zástupca Ing.Herchlová Jana, konateľka spoločnosti
Kontakt Telefón: 0948 260 155
   
   
   
Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu 445054546/0900